fettsugning prisuppgifter fettsugning priser klinik i Litauen

Rabatt

Rabatt för fettsugningFå rabatt när du genomgår fettsugning av flera områden!

Fettsugning av magen

Fettsugning av lår

Fettsugning av midja

Fettsugning av midja

Fettsugning av ryggen

Fettsugning armar

Fettsugning och Diabetes

Forberedelser infor fettsugning  
Välj ämne:

Fettsugning är känd som ett snabbt och enkelt sätt att förlora betydande vikt. Däremot försvinner inte den biologiska risken i och med viktminskning. Även om kroppen blir lättare efter en viktoperation leder det inte till ett bättre metaboliskt tillstånd.

Orsaker till typ 2 diabetes

Bukfett framkallar dålig hälsa och minskar kroppens förmåga att använda insulin. Av alla patienter som har diabetes lider 85-90% av typ 2 diabetes. Diabetes kan vara ärftlig, men fel livsstil ökar risken för att få den. Dessa aspekter innebär övervikt, brist på fysisk aktivitet och dålig kost. Fettsugning kan vara ett alternativ för dem som vill förlora fett, men det är inte en lösning för de hälsoproblem som följer med ett extra lager av fett.

Fettsugning är inget botemedel för diabetes

Fettsugning ändrar inte kroppens förmåga att använda insulin på rätt sätt och det är möjligt att risken med operationen kan vara liten för en patient som lider av diabetes. Fettsugning visar inga värdefulla medicinska resultat, inklusive förändringar i blodtryck och insulinkänslighet. Detta tyder på att det finns små möjligheter att patienter med diabetes som genomgår operationen kommer att uppleva någon förändring i insulins förmåga att reglera socker och fettmetabolism.

Studier om fettsugnings effekt på hälsan

En studie visade att fettcellerna som elimineras genom fettsugning uppkommer på andra ställen i kroppen mindre än ett år senare. Dessutom eliminerar fettsugning fett endast från de övre hudlagren, medan diet och idrott minskar djupare lager i kroppen och inne i buken finns sådana förråd som är kända för att vara farligare. Medan fettsugning avlägsnar några fettceller, minskar den inte de miljarder som finns kvar. En diet drar ihop fettceller och gör dem mindre känsliga.

Dr Samuel Klein, chefen för Center for Human Nutrition vid Washington University School of Medicine, startade en studie tillsammans med sina kollegor i hopp om att hitta de positiva hälsoeffekterna av fettsugning och de blev förvånade över att det inte fanns några.

I deras studie deltog 15 överviktiga kvinnor som genomgick stor volym fettsugning: ca 9 kilon fett togs bort från magen - nästan 20% av hela kropps fett, fyra gånger mer än oftast tas bort. Läkaren sög endast ut fett från de övre hudlagren vilket lämnade förråden väl inne i magen. Stor volym ingrepp är mer riskfyllda än den vanliga typen och står endast för cirka 5% av alla operationer i USA, men de blir alltmer vanliga och läkarna hade förväntat sig att de skulle göra patienterna både friskare och snyggare genom att eliminera så mycket fett.

10 till 12 veckor efter operationen mätte Dr Kleins grupp kvinnornas blodnivåer av glukos, triglycerider, insulin, kolesterol och andra ämnen samt deras blodtryck, vilket brukar användas för att bedöma risken för diabetes och hjärtsjukdomar. Inga förbättringar hittades.

Men många tidigare undersökningar hade visat att samma viktminskning, om den uppnåtts genom kontrollerad kost och idrott, visade signifikanta förbättringar i de flesta eller alla av riskaspekterna.

Dr Kleinpåstod att studien var definitiv och bör avsluta diskussionen om vad man kan uppnå genom fettsugning, eftersom undersökningstekniken var striktare än de som användes i tidigare experiment.

Tidigare studier visade sannolika hälsoförbättringar efter fettsugning, men Dr Klein sa, att förbättringarna kan ha visats eftersom deltagarna började banta och idrotta efter att de hade gjort fettsugning och inte på grund av själva operationen. Däremot enades samtliga deltagare i Dr Kleins granskning att inte börja banta eller idrotta efter operationen.

Diabetes är en sjukdom som kan undertrycka kroppens och din förmåga att återhämta sig efter en fettsugning. Man bör diskutera med sin läkare och be om information som är specifik för ens tillstånd och kroppens funktionalitet.